Architekt

Architekt

Dla naszego klienta spółki o stabilnej pozycji na rynku i bogatym doświadczeniu w branży nieruchomości poszukujemy kandydatek / kandydatów na stanowisko
Architekt
Miejsce pracy Kraków lub Bielsko-Biała

Zadania przewidziane na stanowisku:
• prowadzenie procesu projektowego od fazy koncepcji do projektu wykonawczego,
• współpraca z pozostałymi działami firmy,
• wsparcie innych działów firmy w zakresie analizy dokumentacji oraz przygotowywania ofert,
• projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze,
• tworzenie dokumentacji projektowej,
• bieżące rozwiązywanie problemów projektowych,
• udział w spotkaniach z inwestorem oraz w koordynacyjnych spotkaniach projektowych.

Profil kandydata
• wykształcenie wyższe: dyplom magisterski kierunku Architektura i Urbanistyka – warunek konieczny,
• co najmniej 4 lata udokumentowanego doświadczenia pracy przy wszystkich fazach projektu (od koncepcji po projekt wykonawczy),
• praktyczna znajomość prawa budowlanego i administracyjnego oraz warunków technicznych i norma,
• biegła znajomość oprogramowania wspomagającego projektowanie: AutoCad, SketchUp,
• dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
• orientacja w technologiach dostępnych na rynku budowlanym,

Korzyści
praca na podstawie umowy o pracę, w dynamicznie rozwijającej się organizacji, możliwość realizacji unikatowych projektów, realny wpływ na wykonywaną pracę, perspektywa rozwoju kompetencji i doświadczenia

rzut